Det vil bli avholdt nytt sikkerhetskurs på banen fredag den 10.2 kl. 17.00 og lørdag 11.2 kl.11.00

Webansvarlig:

Per Arne Tangen

Webepk@gmail.com